Utbildningen

Katarina är utbildad facköversättare (till svenska) och har en filosofie magisterexamen med huvudämnet Facköversättning från Göteborgs universitet (2001). Översättarprogrammet i Göteborg vänder sig till studerande med tidigare språkstudier på universitetsnivå bakom sig och Katarina har läst Tyska A och B samt Engelska A och B vid Linköpings universitet. Vidare kräver utbildningen godkänt resultat på det särskilda antagningsprov som anordnas varje år.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av översättarprogrammet:

Utbildningens mål är att ge god kompetens i översättning från dina två källspråk till målspråket svenska, och att du ska tillägna dig ett översättningsvetenskapligt perspektiv på översättning. Inom utbildningen lär du dig att översätta fackspråkstexter, populärvetenskapliga texter och litterära texter.

Översättarprogrammets övergripande syfte är att utbilda kvalificerade översättare för den svenska och internationella marknaden. En översättare kan vara verksam som egenföretagare, som anställd inom EU, vid svenska myndigheter, vid förlag eller hos privata översättningsföretag.

Målet med utbildningen är kunskaper om kontrastiva metoder i fråga om att analysera förhållandet mellan källspråk och målspråk, förmåga att integrera kunskap om språk med kunskap om olika översättningsvetenskapliga fält och metoder på ett kritiskt och systematiskt sätt.

(Källa: Göteborgs universitet. Översättarutbildningen har sedan Katarina tog examen förändrats en del, mer detaljerad information finns på Göteborgs universitets webbplats.)