Arbetssätt

MEN HUR FUNGERAR DET DÅ?

Rent praktiskt, alltså? Sitter man där med sitt lexikon och sin dator och knackar in ord efter ord, mening efter mening? Svaret är nej. Så primitivt är det naturligtvis inte (längre).

Idag är i stort sett all översättning datorstödd. Dels via olika översättningsprogram, men även av olika andra elektroniska och onlinebaserade källor. Vi i branschen kallar det ofta för CAT (Computer Aided Translation). Själva kärnan i det digitala översättningsarbetet utgörs av ett så kallat översättningsminne eller TM (Translation Memory). Kortfattat kan man säga att ett TM är en databas där översatta fraser/meningar (segment) lagras. Nästa gång samma eller liknande fras ska översättas på nytt får man en ”träff” i översättningsminnet och det tidigare översatta segmentet presenteras på skärmen. Denna träff kan vara fullständig (100 %) eller en s.k. fuzzy match (<100 %). De här verktygen är ovärderliga när man översätter standardiserade texter eller texter som ofta uppdateras, eftersom innehållet i stor utsträckning är återkommande. Vid översättning av mer kreativa texter kan verktyget däremot verka hämmande, eftersom man lätt fastnar i just statiska standardfraser som kan vara olämpliga rent stilistiskt. Som ett led i att uppnå kostnadsreduceringar har olika former av maskinöversättning (MT, Machine Translation) blivit allt vanligare. Google Translate, anyone? Många översättare är emot denna utveckling, eftersom de hävdar att maskinöversättningen förvandlar dem till monotona redigerare av bristfälligt genererade och ofta urusla översättningar. Vi har nog alla dock accepterat att detta är en del av framtiden, och i takt med att tekniken utvecklas kommer den sannolikt att innebära fördelar även för översättarna!

Det finns även en hel del verktyg som inte är översättningsspecifika, men som ändå underlättar en översättares vardag. På universitetet bläddrade man mer eller mindre sönder böcker som Duden, NE, alla Norstedts utgåvor, Collins Cobuild och allt vad de nu heter. Idag finns nästan alla viktiga referenskällor tillgängliga online eller åtminstone elektroniskt i någon form. Numera ofta även som app! Dessutom ligger ju hela Internet för våra fötter! Informationen är idag mer lättillgänglig än någonsin, problemet blir snarare att sålla bort och ignorera det som inte är relevant eller korrekt!

Sammanfattningsvis kan man därmed konstatera att vi moderna översättare utan tvekan hänger med i den snabba tekniska utvecklingen och att vår bransch har spännande saker att se fram emot framöver!