Tjänster

KA Translation AB erbjuder översättnings- och språktjänster av olika slag inom språken svenska, engelska, norska, danska och tyska. I viss utsträckning erbjuds även copywriting- och skrivtjänster. Katarina översätter endast TILL SVENSKA, eftersom det är hennes modersmål. Tjänster på andra språk kan dock erbjudas enligt vissa villkor och efter överenskommelse.

ÖVERSÄTTNING

Verksamheten utgörs i första hand av översättningstjänster. Arbetet sker i stort sett uteslutande via olika typer av översättningsverktyg, beroende på kundens preferenser. Resultatet levereras elektroniskt via e-post eller enligt överenskommelse.

NYHET! Nu kan du även köpa tjänsten ”Översättning + korrekturläsning” av oss. Kontakta oss om du vill veta mer!

GRANSKNING/KONTROLLÄSNING

KA Translation AB erbjuder även olika typer av gransknings- och kontrolläsningstjänster. Det kan röra sig om korrekturläsning av andras översättningar eller en språklig granskning av en originaltext. Här fångas språkliga felaktigheter upp, till exempel stav- och syftningsfel, grammatiska felaktigheter eller meningsbyggnadsfel. Den här typen av uppdrag kan även inkludera kvalitetskontroller av DTP-filer eller liknande tjänster.

COPY/MARKNADSFÖRING

Vid översättning av marknadsföringstexter är det viktigt att ha en mer kreativ syn på begreppet översättning. Det här är ett av Katarinas specialområden, och hon hjälper ett flertal kunder med översättning av mer stilistiskt krävande texter: copytexter, annonser o.dyl.

SPECIALOMRÅDEN

Katarina arbetar i första hand med områdena IT/telekommunikation, marknadsföring, hemelektronik, e-handel, ekonomi, utbildning, lokalisering, press- och informationsmaterial samt olika typer av dokumentation. Det kan röra sig om handböcker/manualer, programvara, supportinformation, webbmaterial, annonser, marknadsföring, ekonomiska rapporter, e-learning etc.

KUNDER

KA Translation AB samarbetar i första hand med översättningsföretag i hela världen. Bland de svenska kunderna kan Amesto, Kommunicera Communications och SDL nämnas. Andra kunder som finns utanför landets gränser är till exempel Translators International (Nederländerna), Wordbank (Storbritannien), Amesto (Danmark/Norge), Exiga Solutions (Tyskland) m.fl. Listan över slutkunder har vuxit sig lång under årets lopp, men några exempel är: HP, Nokia, Siemens, Toshiba, Arla, Visma, BigPoint, Electrolux, Mazda, Goodyear